Trajnimi dhe çertifikimi
i administratorëve

Domus Nostra ofron trajnime fillestare
dhe të vazhduara për administratorët
e godinave të bashkpronësisë.

Kompani
administruese

Domus Nostra vjen edhe duke na shërbyer
si kompani administrimi të godinave të bashkëpronësisë.

Konsulencë
me profesionalizëm

Ju vimë në ndihmë duke ofruar konsulenca
në lidhje me përpilimin e kontratave
të ndryshme për çështjet të ndryshme të administrimit të bashkëpronësisë.

Shërbime të nevojës
së parë për administratorët

Domus Nostra sheh si partner
çdo administrator duke i ofruar
mbështetje në veprimtarinë e tyre administruese.
Domus Nostra

Rruga e Kavajës, Condor Center, kati III
Tirane
Tel. +355 682018816


Nr.Nipt L61529015T


NR.Licence LN-2535-01-2017

Të gjithë të drejtat janë të rezervuara

Programuar: Imedia.al

Mail